PM Sterownik ciśnieniowy

Jesteś tutaj

PM Sterownik ciśnieniowy

Grundfos PM 1 i PM 2 są sterownikami przeznaczonymi do automatycznego załączania/wyłączania pomp Grundfos przeznaczonych  do zaopatrzenia w wodę oraz do pomp innych producentów.

PM 1

PM 1 jest stosowany gdy załączenie/wyłączenie pompy odbywa się zgodnie z wymaganym zużyciem wody. Jest to podstawowa jednostka kontroli, która załącza się przy ciśnieniu 1,5 lub 2,2 bar. Gdy ciśnienie załączenia zostanie osiągnięte, PM 1 uruchamia pompę, która pracuje dopóki występuje przepływ. Dla zwiększenia bezpieczeństwa jednostka  PM 1 oferuje funkcje zabezpieczenia przed suchobiegiem i zapobiegania pracy okresowej.

PM 2

PM 2 jest wszechstronnym rozwiązaniem kontroli oferującym nastawę ciśnienia załączenia od 1,5 do 5 bar. Umożliwia to dostosowanie do różnych typów instalacji i pożądanego poziomu komfortu. Ciśnienie załączenia ustawiane jest za pomocą mikroprzełączników DIP umieszczonych za panelem sterowania, podczas gdy aktualna wartość ciśnienia jest wyświetlana na wyświetlaczu LED, umieszczonym na panelu frontowym PM 2. Gdy ciśnienie załączenia zostanie osiągnięte, PM 2 uruchamia pompę, która pracuje dopóki występuje przepływ. PM 2 mogą być zoptymalizowane do pracy z zewnętrznym zbiornikiem  membranowym, poprzez uwzględnienie funkcji różnicy ciśnienia 1 bar. Funkcja ta znacznie zmniejsza liczbę godzin pracy pompy w instalacjach ze zbiornikiem membranowym.

Cechy i zalety

 • Interfejs przyjazny dla użytkownika
 • Swobodny wybór pozycji zamontowania
 • Elastyczne zasilanie elektryczne
 • Obrotowe przyłącze wylotowe
 • Funkcje zabezpieczające
 • Możność przystosowania
 • Wewnętrzny zbiornik hydroforowy (PM 2)
 • Możliwość zasilania z agregatora prądotwórczego
 • Wskaźnik zasilania (power on)
 • Wskaźnik pracy pompy (pump on)
 • Wskaźnik alarmu
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Obrotowe przyłącze wylotowe

 

Właściwości

Poniższa tabela przedstawia krótkie porównanie cech PM 1 i PM 2.
Główne funkcje opisano poniżej w tabeli.

Model PM 1 PM 2
Wskaźnik "power on" załączone zasilanie
elektryczne                                                                   
__X__ __X__
Wskaźnik pracy pompy                                               __X__ __X__
Sygnalizacja alarmów                                                 __X__ __X__
Zabezpieczenie przed suchobiegiem_________ __X__ __X__
Swobodne położenie w instalacji____________ __X__ __X__
Przeznaczone do zasilania z generatora prądu__ __X__ __X__
Obrotowe przyłącze wylotowe_______________ __X__ __X__
Zintegrowany zawór zwrotny________________ __X__ __X__
Alarm pracy okresowej____________________ __X__ __X__
Zintegrowany czujnik ciśnienia Grundfos Direct
Sensors™_____________________________
_____ __X__
Nastawne ciśnienie załączenia_____________ _____ __X__
Zał./wył. z różnicą ciśnienia 1 bar____________ _____ __X__
Automatyczny restart po suchobiegu_________ _____ __X__
Maksymalny czas pracy ciągłej (30 minut)
(bezpieczeństwo)_______________________
_____ __X__
Wskaźnik ciśnienia______________________ _____ __X__
Wewnętrzny zbiornik membranowy__________ _____ __X__

 

Dokumentacja