LFP - Pompy obiegowe i cyrkulacyjne POe MEGA, POe MEGA1 i PWeMEGA

Jesteś tutaj

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane elektronicznie -

POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA


Pompy POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA przeznaczone są do średnich i dużych instalacji centralnego ogrzewania,przemysłowych instalacji cieplnych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji automatyki budynków .
Pompy mogą być stosowane do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, nie zawierających olejów minerlanych.

Więcej informacji o pompie POe MEGA

Więcej informacji o pompie POe MEGA1

Więcej informacji o pompie PWe MEGA