AMD-AMG-AFG

Jesteś tutaj

AMD-AMG-AFG

Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe zapewniają równomierne rozprowadzenie cząstek w ściekach i osadach, zapobiegając sedymentacji i wspierając procesy oczyszczania.

Typoszereg pokrywa cały zakres od małych mieszadeł szybkoobrotowych, idealnych do pompowni prefabrykowanych, do dużych mieszadeł wolnoobrotowych stworzonych dla dużych zbiorników i basenów. Infrastruktura ściekowa jest dla nich oczywistym obszarem zastosowania – począwszy od sieciowych przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków – lecz zdolność mieszania typoszeregów AMD, AMG, i AFG jest również doceniana przez specjalistów od przemysłu i rolnictwa na całym świecie.

Zastosowania

Prezentowane mieszadła szybko- i wolnoobrotowe przeznaczone są do mieszania, tj. homogenizacji i podtrzymania zawiesin w cieczach w:

 • Miejskich oczyszczalniach ścieków
 • Urządzeniach przeróbki osadów
 • Przepompowniach ścieków
 • Zakładowych oczyszczaniach ścieków
 • Procesach przemysłowych
 • Rolnictwie
 • Zakładach produkcji biogazu

Opisywane tutaj mieszadła szybko- i wolnoobrotowe wyposażone są w wirniki śmigłowe wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału kompozytowego o średnicy od 180 mm do 2600 mm i prędkości obrotowej pomiędzy 22 min-1 a 1400 min-1.

Cechy i zalety

 • Szeroki zakres osprzętu do elastycznego montażu
 • Prosta konserwacja i serwis
 • Elektroniczny czujnik przecieku
 • Uszczelnienie wału zabezpieczone przed materiałami ściernymi
 • Wirniki śmigłowe ze stali nierdzewnej lub żywicy poliamidowej ulegające samooczyszczeniu
 • Wirniki śmigłowe o mocnej budowie
 • Silnik w obudowie ze stali nierdzewnej lub żeliwa